Toyotin proizvodni sistem (TPS)

Toyotin proizvodni sistem je alat koji optimizira proizvodne procese s minimalnim troškovima, artiklima koji se koriste upravo onda kada su potrebni (Just in time), i potpunom kontrolom kvalitete.

Kako Toyotin proizvodni sistem (TPS) koristi Vašoj organizaciji?

Toyotin proizvodni sistem potiče članove tima na optimiziranje kvalitete konstantnim unapređivanjem procesa i uklanjanjem nepotrebnom „otpada“ u prirodnim, ljudskim i korporativnim potencijalima. TPS utječe svaki aspekt Toyota organizacije i uključunje uobičajeni set vrijednosti, znanja i procedura. Povjerava zaposlenicima jako dobro definiranu odgovornost u svakom koraku proizvodnje i ohrabljuje svakog člana tima ka stremljenju sveopćeg poboljšanja.

Kao rezultat, Toyotin Proizvodni sistem donosi slijedeće ključne koristi:

  • Kvaliteta je involvirana u Toyotine proizvode
  • Troškovi  su svedeni na minimum zahvaljujući dobrom povratu investicije.
  • Isporuka  je upravo na vrijeme, i prema planiranim standardima, dozvoljavajući kupcima Toyote planirati i održavati svoje operacije uspješnima
  • Okoliš  je briga koju Toyota dijeli sa svojim kupcima, od proizvodnje do recikliranja na kraju radnog vijeka stroja.
  • Sigurnost je Toyotina briga – jednako za svoje i kupčeve zaposlenike Just-in-time


Upravo na vrijeme - Jidoka - Kaizen - Zdravlje i sigurnost - Okoliš

Just in time (upravo na vrijeme)

Toyotin proizvodni sistem ispunjava zahtjeve kupaca efikasno i promptno povezujući sve proizvodne procese zahtjevom prema stvarnom tržištu. Just-in-time (upravo na vrijeme) proizvodnja oslanja se na točno podešene procese u proizvodnim linijama koristeći samo točno definiranu kvantiteu artikala, samo kada su oni upravo potrebni.

Zamislite proces dizajniran proizvesti šest različitih tipova proizvoda, gdje ukupna tjedna potreba za artiklima varira gore ili dolje za 25%, a dnevni miks tipova proizvoda se konstatno mijenja....

Jidoka

Kada je kvaliteta u pitanju, u Toyotinom proizvodnom sistemu nema mjesta kompromisima. Jidoka sadrži kontrolu kvalitete u svakom koraku proizvodnje. Osiguravajući svaki proces transparentnim, Jidoka pomaže osigurati prepoznavenje svake pogreške odmah.

Jidoka može biti opisana kao „automatizacija s ljudskim dodirom“.  Kvaliteta je pod stalnom kontrolom, u kojoj svaki član tima ima odgovornost izvršavanja kontrole kvalitete prije nego isporuči proizvod u sljedeći proces na proizvodnoj liniji. Ukoliko se primjeti pogreška, na nju se odmah ukazuje, čak i ako to zahtjeva privremeni zastoj proizvodnje.

Jidoka je podržana od strane četiri važna elementa koji osiguravaju ispunjenje kvalitete na svakom supnju: genchi genbutsu, proizvodna ploča, standardizacija i dokaz pogreške (poka-yoke).

Kaizen

Toyota proizvodni sistem potiče članove timova na razmišljanje o procesima i donošenje odluka kako bi proizvodnja tekla bez pogrešaka, a ne gleda na zaposlenike kao robote koji izvršavaju zadatke. Upravo to uključenje svakog pojedinca kreira odgovornost za postizanje uspjeha, podižući moral ljudi i kvalitetu izvedbe. 

Svako jutro se održava sastanak u kojem se diskutira o devijacijama kvalitete proizvoda i uklanjaju se njihovi uzrozi. Tu Kaizen ima ključnu ulogu jer nije baziran samo na poboljšanjima koje donosi viši upravljački tim, već uključuje svakog radnika, oslanjajući se na znanje, iskustvo i vještine svakog radnika koji radi u procesu proizvodnje. Navodimo samo kao primjer 3000 prijedloga za poboljšanje procesa koji se skupe u periodu od godinu dana u Toyotinim tvornicama viljuškara. 

Zdravlje i sigurnost

Zdravlje i sigurnost ne predstavlja samo prioritet u Toyotinom proizvodnom sistemu, već potrebu. Neumoran trud Toyote učiniti proizvode najboljim mogućim ne može dovesti sigurnost u pitanje. Razvoj kvalitete podrazumijeva i razvoj sigurnosti. 

Tvornice Toyote su postigle OHSAS 18001 certifikat

Internacionalni standar za upravljanje zdravljem i sigurnosti. Certifikat potvrđuje prevenciju i smanjenje potencijalnih rizika zdravlja i sigurnosti na radnim mjestima.
Radna mjesta su dizajnirana kako bi se mogla lako koristiti, uz obavljanje posla na vrijeme, komforno i efikasno.
U sklopu kaizena (konstantni napredak) svi članovi Toyota tima sudjeluju u tečajevima o sigurnosti kako bi mogli davati sugestije o unapređenju sigurnosti u svim procesima. 

Okoliš 

Toyota se obvezala na brigu o okolišu. Kroz široki spektar aktivnosti Toyota pokazuje svoju brigu o okolišu. Politika Toyote je analiza efekata u svakoj životnoj fazi proizvoda: razvoju, proizvodnji, djelovanju i recikliranju. 

Filozofija Toyotine proizvodnje uključuje 3 važna čimbenika za zaštitu okoliša:  Smanjiti, Ponovno koristiti i reciklirati.

Naglasak na smanjenje otpada u proizvodnji je jedan od ključnih principa i koristi od strane Toyota proizvodnog sistema. Smanjenje otpada kroz procese, inventar, prekomjernoj proizvodnji, pokretu, čekanju... dovodi do direktne koristi okolišu. U svim tvornicama praksa sortiranja otpada je implementirana već dugo vremena i u tu svrhu tvornice su dostigle ISO 14001 certifikat. 

Genchi genbutsu (vraćanje ka izvoru)

Poboljšanja su često rezultat otkrivanja i riješavanja problema. Imati potpuno razumijevanje tog problema znači „vratiti se izvoru“  problema i procijeniti ga.

The andon board (proizvodna ploča)

Proizvodna ploča je jednostava, ali vrlo vidljiv elektronički znak koji prikazuje statuse svake proizvodne linije. Ploča odmah ukazuje voditelju pogrešku u proizvodnoj liniji i njenu točnu lokaciju, ukoliko je radnik na nju ukazao.
Radnici imaju individualnu odgovornost za kvalitetu proizvodnje i moć zaustaviti liniju kada je to potrebno.  Proizvodna linija neće biti ponovo pokrenuta sve dok se razlog zaustavljanja ne ukloni.